Trong tương lai, bạn nghĩ ngành nào sẽ có nguy cơ thất nghiệp cao nhất?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình đoán là những nghề cần đến sự sắp xếp, lắp ráp thì dễ thất nghiệp cao nhất vì trong tương lai dễ bị thay thế bị các thiết bị công nghệ cao

Trả lời

Mình đoán là những nghề cần đến sự sắp xếp, lắp ráp thì dễ thất nghiệp cao nhất vì trong tương lai dễ bị thay thế bị các thiết bị công nghệ cao

Mấy nghề AI và robot có thể thay thế như giao dịch viên ngân hàng, nhân công lắp ráp,... Thực tế thì đang diễn ra rồi. Mình nhớ lại câu nói của Marx có phần đúng trong hoàn cảnh đấy dù thực chất chả ai vô dụng cả: Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng.