Từ gì "Đã" nhất?

https://cdn.noron.vn/2021/11/18/28542113684442-1637236599.png

=)))))

Cheerful!!!

Từ khóa: sung sướng, từ điển, Tâm lý học

Phê!

Trả lời

Phê!

Đã!