"Yên Lặng là Vàng" hay "Im Lặng là Vàng"?

  1. Phong cách sống

Yên Lặng = Sự Im Lặng của Số Đông = Sự Im Lặng của Bầy Cừu

https://cdn.noron.vn/2022/08/04/1427971111972288-1659584780.jpg
Từ khóa: 

yên lặng

,

phong cách sống

Em vẫn theo câu "Im lặng là vàng", hehee

Trả lời

Em vẫn theo câu "Im lặng là vàng", hehee

Học Sinh...Im Lặng

Nhớ mãi Câu này =))))

"Im lặng là vàng" nhé ạ

SJC là mới là vàng. 🤣🤣