1. Noron.vn
  2. Hùng Nguyễn
Avatar user Hùng Nguyễn

Hùng Nguyễn

Tại sao sau khi chiến tranh kết thúc (1975) làn sóng di cư vẫn tiếp tục?

Em có đọc được rằng phần lớn đồng bào ta ở Hải Ngoại là những người di cư sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Tại sao khi đất nước hòa bình rồi lại có làn sóng di cư này nhỉ

Từ khóa: chiến tranh , di cư

Đó là lựa chọn của một số gia đình khi có nhiều liên quan tới chế độ cũ, hoặc những gia đình giầu có, sợ bị quốc hữu hóa tài sản ...

Cái này là rất bình thường phía sau mọi cuộc chiến trên khắp thế giới.