1. Noron.vn
  2. Hiệpsĩhành
Avatar user Hiệpsĩhành

Hiệpsĩhành

Game Master LQMB

Tại sao "Tam thập lục kế-Tẩu vì thượng sách" trông 36 kế sách chính chiến của Tôn Tử lại được gọi là "Thượng sách"?

Liệu"thượng sách" ở đây nghĩa là gì , là kế cuối cùng trong 36 kế hay là kế hay nhất?

Nội dung chính của Binh pháp Tôn tử không phải là giành chiến thắng như mọi người nghĩ. Mà là làm sao để "không thua".
Trong Binh pháp, Tôn tử bàn đi bàn lại rất nhiều vấn đề, nhưng tựu chung lại vẫn luôn là: làm cách nào để tránh được tình huống xấu nhất (thất bại)
Ngay cả cái câu "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" mà mọi người vẫn hay kháo nhau trong Binh pháp, nguyên văn gốc của nó là "trăm trận không nan" (gặp khó khăn hay thua trận)
Vậy nên, tẩu vi (rút lui) mới được coi là thượng sách. Vì đây là cách hay nhất để vừa duy trì lợi thế, vừa đảm bảo "không bại"
Nhưng cách hiểu "tẩu vi thượng sách" mới mới chỉ là hiểu theo nghĩa hẹp của binh pháp. Còn hiểu rộng ra thì còn nhiều vấn đề lắm.
Quyển binh pháp mình cất hơi kỹ nên không lấy ra tra được. Nhưng mình nhớ nguyên gốc đại khái là " khi các kế khác bất khả dụng, chạy là thượng sách"
Tức là đây là lựa chọn cuối cùng. Khi không còn con đường nào khác

Giải thích câu: 1.Thiên hạ mỹ nhân rất nhiều nhưng ta vẫn thích nhất là vợ của kẻ thù  2.Lòng bàn chân trắng hơn tay và mặt là vì nó được che đậy?

2 câu trên là hai câu nói nổi tiếng của Tào Tháo.

Cả 2 câu trên Tào Tháo không hề nói. Mà là do tay biên kịch với đạo diễn phim "Tân Tam Quốc" (2010) nét vào. Xong đám con cháu trên mạng chế thêm.