Hỏi Đáp Chuyên Gia: Hằng Đỗ

  • Đầu tư, khởi nghiệp: xoay quanh các vấn đề xu hướng, biến động thị trường đầu tư và hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước.
  • Phát triển sự nghiệp: cung cấp góc nhìn từ một nhà quản lý cấp cao về phát triển kỹ năng cho nhân sự trong doanh nghiệp và xu hướng ngành nghề. 
  • Phong cách sống: chia sẻ những trải nghiệm về khi du lịch, chạy bộ, cách quản lý và cân bằng thời gian.