Hỏi Đáp Chuyên Gia: Lê Hồng Phương

Tiến sĩ Lê Hồng Phương - Chuyên gia trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ứng dụng

 • Trưởng Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Cơ -Tin học của Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Cộng tác viên nghiên cứu khoa học cho các dự án R&D của FPT Corporation
 • Cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Dữ liệu, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
 • Cố vấn cho AI+ - một startup về Trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản.

Học vấn:

 • 2010: Tiến sỹ Khoa học máy tính, INRIA - Cộng hòa Pháp
 • 2005: Thạc sỹ Công nghệ Thông tin, IFI - Hà Nội
 • 2002: Cử nhân Toán tin ứng dụng - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từng tham gia giảng dạy:

 • Giới thiệu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP tại FPT Corporation
 • Phát hiện cộng đồng trong mạng xã hội tại VTTEK
 • Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo tại 2NF
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Trung tâm Không gian mạng Viettel
 • Một số chủ đề cụ thể về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Cinnamon AI
 • Khai phá dữ liệu văn bản tại Đại học FPT