Hỏi Đáp Chuyên Gia: Đỗ Trần Diễm Miên

* Marketing

* Phát triển kinh doanh

* Tư vấn chiến lược


Thành tựu đạt được:

* Head of eBusiness & Marketing Integration - Nestle Vietnam

* Thạc sĩ ưu tú chuyên ngành Tâm lý học người tiêu dùng trong Quảng cáo, Kings College, London.

* Thạc sỹ Xuất sắc ngành Truyền thông và Marketing - Hội đồng Lãnh đạo Marketing CEB - USA. 

* 16 năm là Giám đốc hoạch định chiến lược tại cả các cơ quan trong nước và quốc tế, có trụ sở tại London, Singapore, Seoul,...

* Nhà tư vấn chiến lược CSR Universal - Thư viện điển cứu thế giới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

* Giảng viên thường trực tại viện Vietnammarcom