22.06.2019 - Chiếc lá rơi

  1. Sáng tác

falling_leaf-wallpaper-1366x768

Nguồn ảnh: internet


Ta đã quen rồi,

Thơ ca phải có vần và có ý

Phải trỏ vào câu chữ nào đó của cuộc đời

Quay đầu sang trái,

Chiếc lá rơi có ý nghĩa gì đâu?

Chiếc lá rơi, sự thật mênh mang thế...

Có từ ngữ nào, gói được chiếc lá rơi

Từ khóa: 

thơ

,

sáng tác

,

quan sát

,

suy ngẫm

,

sáng tác