CA: quân số của lực lượng CAND hiện tại là bao nhiêu

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quân số của CAND Việt Nam chưa bao giờ được công bố. Nó mang tính chất chính trị.
Trả lời
Quân số của CAND Việt Nam chưa bao giờ được công bố. Nó mang tính chất chính trị.