Chuột túi có được xếp vào bộ chuột không?

Từ khóa: Khoa học, Sinh vật cảnh

Chuột túi Kangaroo được xếp vào dòng thú có túi thuộc họ Macropods (họ chân lớn). Đây là dòng chuột duy nhất không được xếp vào bộ chuột hay bộ gặm nhấm.

Australia là thiên đường của loài chuột túi, có đến hơn 50 giống. Đặc trưng về hình thái không giống nhau, to nhỏ chênh nhau rất lớn. Những con Kangaroo đỏ và Kangaroo xám có thể nói là "khổng lồ", thân dài đến 2,76m; nặng 75-80kg. Những con chuột túi nhắt chỉ dài khoảng 5cm; nặng 4g, có giống chuột túi đá chịu hạn và chịu nóng rất giỏi, và còn biết uống cả nước biển.

Chuột túi giỏi nhảy, dựa vào đôi chân sau khỏe mạnh nhảy đi kiếm ăn. Nó có chiếc đuôi dài và khỏe. Khi ngồi nghỉ, đuôi và cơ chân tạo hành một thế chân kiềng rất vững. Khi nhảy đuôi có tác dụng giữ cân bằng cơ thể giống như một "cầu nhảy" bật mạnh, khiến cho chuột túi nhảy vừa xa vừa nhanh.

Khi nhảy nhanh nó có thể đạt tốc độ 60km/giờ, nó có thể nhảy vọt qua vật cản cao 2-3m, xa 7-8m. Điều lạ là chuột túi chạy càng chậm thì càng tốn sức, tăng nhanh đến một mức độ nhất định, năng lượng tiêu hao mới giảm đi.

Chuột túi sống ở trên đồng cỏ, sa mạc. Khi hạn hán, nó có khả năng tiết kiệm được nước và tản nhiệt, lại có khả năng đào giếng sâu khoảng 1m trên hoang mạc để tự cứu. Chuột túi bình thường rất hiền lành, chịu nghe lời, không chủ động tấn công. Nhưng khi cáu giận nó lao vào cuộc chiến đấu ngoan cường.

https://cdn.noron.vn/2021/08/01/9067999312011164-1627788958.jpg

Trả lời

Chuột túi Kangaroo được xếp vào dòng thú có túi thuộc họ Macropods (họ chân lớn). Đây là dòng chuột duy nhất không được xếp vào bộ chuột hay bộ gặm nhấm.

Australia là thiên đường của loài chuột túi, có đến hơn 50 giống. Đặc trưng về hình thái không giống nhau, to nhỏ chênh nhau rất lớn. Những con Kangaroo đỏ và Kangaroo xám có thể nói là "khổng lồ", thân dài đến 2,76m; nặng 75-80kg. Những con chuột túi nhắt chỉ dài khoảng 5cm; nặng 4g, có giống chuột túi đá chịu hạn và chịu nóng rất giỏi, và còn biết uống cả nước biển.

Chuột túi giỏi nhảy, dựa vào đôi chân sau khỏe mạnh nhảy đi kiếm ăn. Nó có chiếc đuôi dài và khỏe. Khi ngồi nghỉ, đuôi và cơ chân tạo hành một thế chân kiềng rất vững. Khi nhảy đuôi có tác dụng giữ cân bằng cơ thể giống như một "cầu nhảy" bật mạnh, khiến cho chuột túi nhảy vừa xa vừa nhanh.

Khi nhảy nhanh nó có thể đạt tốc độ 60km/giờ, nó có thể nhảy vọt qua vật cản cao 2-3m, xa 7-8m. Điều lạ là chuột túi chạy càng chậm thì càng tốn sức, tăng nhanh đến một mức độ nhất định, năng lượng tiêu hao mới giảm đi.

Chuột túi sống ở trên đồng cỏ, sa mạc. Khi hạn hán, nó có khả năng tiết kiệm được nước và tản nhiệt, lại có khả năng đào giếng sâu khoảng 1m trên hoang mạc để tự cứu. Chuột túi bình thường rất hiền lành, chịu nghe lời, không chủ động tấn công. Nhưng khi cáu giận nó lao vào cuộc chiến đấu ngoan cường.

https://cdn.noron.vn/2021/08/01/9067999312011164-1627788958.jpg