Điệp viên nằm vùng. Tập 10: Lần theo hang ổ khủng bố

  1. Phim ảnh

[Phim phản gián, chống khủng bố Nga,2018]

Bộ phim về đề tài phản gián, chống khủng bố của Nga, được sản xuất năm 2017, 2018. Với nội dung và đề tài hết sức thời sự, qua đó cho chúng ta có thêm một góc nhìn khác về các sự việc nóng bỏng đang diễn ra hàng ngày trên thế giới.

Từ khóa: 

phim phản gián

,

chống khủng bố

,

điệp viên nằm vùng

,

phim ảnh