Điều gì ảnh hưởng đến quyết định của bạn?

Trong cuộc sống chúng ta sẽ phải đứng trước rất nhiều lựa chọn lớn bé và phải đưa ra quyết định. Tất cả những quyết định ấy đều ảnh hưởng đến cuộc đời của ta. Dù bạn quyết định mọi thứ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều phản ánh bản chất của con người bạn. Vậy, đứng trước những chọn lựa, bạn lấy thước đo nào để đưa ra quyết định?

Tiền bạc, vật chất

Sở thích, thế mạnh

An ổn không áp lực đi kèm điều kiện vật chất có hạn

Áp lực, cạnh tranh, biến đổi nhưng điều kiện vật chất khá

.... v...v

Từ khóa: Phong cách sống

Tùy theo thời điểm trong cuộc đời & tình hình hiện tại thì quyết định được đưa ra, ko có 1 thước đo hay mẫu thức chung nào khi quyết định cả. Mình chỉ luôn tự nhủ: dù có quyết định như thế nào thì thì người chịu trách nhiệm là bản thân mình. Kết quả hay hậu quả của quyết định đó thì do cách mình hành động sau cái quyết định đó. Cho nên một khi đã quyết định thì ko hối hận và làm thôi.

Trả lời

Tùy theo thời điểm trong cuộc đời & tình hình hiện tại thì quyết định được đưa ra, ko có 1 thước đo hay mẫu thức chung nào khi quyết định cả. Mình chỉ luôn tự nhủ: dù có quyết định như thế nào thì thì người chịu trách nhiệm là bản thân mình. Kết quả hay hậu quả của quyết định đó thì do cách mình hành động sau cái quyết định đó. Cho nên một khi đã quyết định thì ko hối hận và làm thôi.

Tính cách