Độ nhớt của magma?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Độ nhớt của magma phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần hóa học của nó, magma axit giàu silic hơn nên độ nhớt lớn hơn so với magma mafic. Các thuật ngữ là axit và mafic là liên quan với hàm lượng silic, mà không có ý nghĩa về sự tập trung ion Hydro. Tuy gọi như vậy không đúng về mặt hóa học, nhưng khái niệm này được sử dụng rộng rãi trong danh pháp thạch học. Dung nhan mafic của các đảo Hawai có tính linh động cao nên nó di chuyển đạt tốc độ 11cm/s trên bề mặt dốc 2 độ. Ngược lại dung nham axit thường rất quánh đến nỗi không chảy được. Độ nhớt rất quan trọng đối với cơ chế của sự xâm nhập và phun trào, cũng như đối với quá trình phân dị magma. Các tinh thể được thành tạo trong lúc còn nóng chảy thường có tỉ trọng khác nhau so với magma, do đó có thể nâng lên hoặc chìm xuống. Vì thế một số khoáng vật nhất định có thể được tập trung nhờ độ nhớt cho phép sự di chuyển của các tinh thể hoặc là lên phía trên, xuống phía dưới. Hiện tượng đó gọi là sự phân dị magma theo trọng lực .
Trả lời
Độ nhớt của magma phụ thuộc vào nhiệt độ và thành phần hóa học của nó, magma axit giàu silic hơn nên độ nhớt lớn hơn so với magma mafic. Các thuật ngữ là axit và mafic là liên quan với hàm lượng silic, mà không có ý nghĩa về sự tập trung ion Hydro. Tuy gọi như vậy không đúng về mặt hóa học, nhưng khái niệm này được sử dụng rộng rãi trong danh pháp thạch học. Dung nhan mafic của các đảo Hawai có tính linh động cao nên nó di chuyển đạt tốc độ 11cm/s trên bề mặt dốc 2 độ. Ngược lại dung nham axit thường rất quánh đến nỗi không chảy được. Độ nhớt rất quan trọng đối với cơ chế của sự xâm nhập và phun trào, cũng như đối với quá trình phân dị magma. Các tinh thể được thành tạo trong lúc còn nóng chảy thường có tỉ trọng khác nhau so với magma, do đó có thể nâng lên hoặc chìm xuống. Vì thế một số khoáng vật nhất định có thể được tập trung nhờ độ nhớt cho phép sự di chuyển của các tinh thể hoặc là lên phía trên, xuống phía dưới. Hiện tượng đó gọi là sự phân dị magma theo trọng lực .