Enzyme Amylase trong SX bánh mỳ-TA chuyên ngành?

  1. Công nghệ thông tin

Shorter proofing nghĩa là gì vậy ạ? Em đọc tài liệu nhưng không hiểu lắm. Cảm ơn mọi người.
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Proofing là sự nở của bột bánh sau khi ủ lên men. Kiểu người thợ bánh ủ bánh bằng cách để đấy rồi úp khăn lên 1 thời gian sau bột bánh nở to ra.

Trả lời

Proofing là sự nở của bột bánh sau khi ủ lên men. Kiểu người thợ bánh ủ bánh bằng cách để đấy rồi úp khăn lên 1 thời gian sau bột bánh nở to ra.