Hệ quả của chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ quả: + Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt trời: Là chuyển động nhìn thấy nhưng không có thật của Mặt Trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến. Nguyên nhân do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động cho ta ảo giác Mặt Trời chuyển động. Vì vậy, những vùng nội chí tuyến trong 1 năm sẽ có 2 lần MT lên thiên đỉnh, tại 2 chí tuyến Bắc và Nam sẽ có 1 lần lên thiên đỉnh duy nhất, khu vực ngoại chí tuyến sẽ không có thiên đỉnh. + Hiện tượng mùa: Mùa là một phần thời gian của năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Nguyên nhân do trục tưởng tượng Trái Đất nghiêng 1 góc không đổi khi chuyển động, nên Bắc bán cầu và Nam bán cầu lần lượt ngả về phía Mặt Trời, nhận được lượng nhiệt khác nhau sinh ra mùa, nóng lạnh khác nhau. Cụ thể, ở Bán cầu bắc, mỗi năm có 4 mùa: Mùa xuân: từ 21/3 (lập xuân) đến 22/6 (hạ chí), mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân), mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí), mùa đông: từ 22/12(đông chí) đến 21/3 (xuân phân). Và ngược lại ở Nam bán Cầu. + Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ: Do trục tưởng tượng của Trái đất luôn nghiêng 1 góc không đổi, nên tùy vị trí của Trái đất trên quỹ đạo mà ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. Theo mùa : Trong khoảng thời gian từ ngày 23 – 9 đến 21 – 3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt trời, nên bán cầu này có góc độ chiếu sáng lớn, đó là mùa xuân và mùa hạ của bán cầu Nam, ngày dài hơn đêm. Ở bán cầu Bắc thì ngược lại. Riêng hai ngày 21 – 3 và 23 – 9, Mặt thẳng góc xuống Xích đạo lúc 12 giờ trưa nên thời gian chiếu sáng cho hai bán cầu là như nhau. Theo vĩ độ: Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm. Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch. Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ. Ở cực: Có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm
Trả lời
Hệ quả: + Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt trời: Là chuyển động nhìn thấy nhưng không có thật của Mặt Trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến. Nguyên nhân do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động cho ta ảo giác Mặt Trời chuyển động. Vì vậy, những vùng nội chí tuyến trong 1 năm sẽ có 2 lần MT lên thiên đỉnh, tại 2 chí tuyến Bắc và Nam sẽ có 1 lần lên thiên đỉnh duy nhất, khu vực ngoại chí tuyến sẽ không có thiên đỉnh. + Hiện tượng mùa: Mùa là một phần thời gian của năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Nguyên nhân do trục tưởng tượng Trái Đất nghiêng 1 góc không đổi khi chuyển động, nên Bắc bán cầu và Nam bán cầu lần lượt ngả về phía Mặt Trời, nhận được lượng nhiệt khác nhau sinh ra mùa, nóng lạnh khác nhau. Cụ thể, ở Bán cầu bắc, mỗi năm có 4 mùa: Mùa xuân: từ 21/3 (lập xuân) đến 22/6 (hạ chí), mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân), mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí), mùa đông: từ 22/12(đông chí) đến 21/3 (xuân phân). Và ngược lại ở Nam bán Cầu. + Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ: Do trục tưởng tượng của Trái đất luôn nghiêng 1 góc không đổi, nên tùy vị trí của Trái đất trên quỹ đạo mà ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. Theo mùa : Trong khoảng thời gian từ ngày 23 – 9 đến 21 – 3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt trời, nên bán cầu này có góc độ chiếu sáng lớn, đó là mùa xuân và mùa hạ của bán cầu Nam, ngày dài hơn đêm. Ở bán cầu Bắc thì ngược lại. Riêng hai ngày 21 – 3 và 23 – 9, Mặt thẳng góc xuống Xích đạo lúc 12 giờ trưa nên thời gian chiếu sáng cho hai bán cầu là như nhau. Theo vĩ độ: Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm. Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch. Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ. Ở cực: Có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm