Làm thế nào để người khác tôn trọng mình?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Cách tốt nhất để người khác tôn trọng mình là mình hãy tôn trọng người khác!

Trả lời

Cách tốt nhất để người khác tôn trọng mình là mình hãy tôn trọng người khác!

Tôn trọng người khác là đang tôn trọng chính mình 😉

Bạn chỉ cần biết tôn trọng những người xung quanh và giúp đỡ nhau .Không hề cớ gì mà người khác lại không tôn trọng lại bạn cả 😊

Trong một số trường hợp tôi luôn tôn trọng đồng nghiệp và xếp nhưng có một số lại coi tôi như kẻ dưới ngu rốt roboot.hi cũng có khi tôn trọng ny nó lại lợi dụng điều này làm bậy vậy nên tôi nghĩ chúng ta hãy tôn trọng tri thức trước đi đã.
Trước mắt hãy tôn trọng người khác.
Để người khác tôn trọng mình thì trc hết mình phải tôn trọng mình, kế đến là tôn trọng ng khác:)
Phải sống tốt cho ngta và mình chv là gì mà phải bắt ng khác tôn trọng mình thì trước hết ta phải tôn trọng ng khác ik ko cần ngta tôn trọng mình chuyện ngta tôn trọng mình thì họ lm mình ko bắt ng khác lm dc

Bạn cần người khác tôn trọng mình.

Thì trước tiên bạn phải tôn trọng nhiều người khác nửa.

Cuộc đời bạn là do bạn quyết định sao phải để tâm tới. Thay vi suy nghĩ ton trọng hay ko tôn trong thời gian dó bạn làm việc gi đó ý nghĩa có tốt hơn ko?

Hùm chết để da người ta chết để tiếng.

1 cử chỉ hay 1 hành động cũng có thể khiến người đó nghĩ khác về bạn

phải tôn trọng mọi người xung quanh

Ok