Văn học dân gian Việt Nam có bao nhiêu thể loại? Đó là những thể loại nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Văn học dân gian Việt Nam có 12 thể loại. * Đó là: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, câu đố, vè, tục ngữ, ca dao, chèo, truyện thơ.
Trả lời
* Văn học dân gian Việt Nam có 12 thể loại. * Đó là: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, câu đố, vè, tục ngữ, ca dao, chèo, truyện thơ.