Vì sao đeo vòng bạc lâu ngày sẽ bị ngả sang màu đen?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Màu đen trên bạc do muối Bạc Sunfua (Ag2S) có màu đen tạo thành. Muối này hình thành do nhiều nguyên nhân như lưu huỳnh trong không khí, nước chứa nhiều lưu huỳnh (dễ thấy nhất ở suối nước nóng), và nhất là lưu huỳnh trong mồ hôi của người, tuy không nhiều nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ khiến bạc đen dần. Lớp này như lớp gỉ sắt hay oxit nhôm, bám lên bề mặt và khó có thể làm sạch băng nước thường.

Và cũng có nguyên nhân khác là do người mang ở dơ quá, chất bẩn bám lên làm đồ trang sức bị mất màu 😂😂. Trường hợp này chỉ cần rửa bằng nước và ở sạch hơn là đc 🤣🤣

Trả lời

Màu đen trên bạc do muối Bạc Sunfua (Ag2S) có màu đen tạo thành. Muối này hình thành do nhiều nguyên nhân như lưu huỳnh trong không khí, nước chứa nhiều lưu huỳnh (dễ thấy nhất ở suối nước nóng), và nhất là lưu huỳnh trong mồ hôi của người, tuy không nhiều nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ khiến bạc đen dần. Lớp này như lớp gỉ sắt hay oxit nhôm, bám lên bề mặt và khó có thể làm sạch băng nước thường.

Và cũng có nguyên nhân khác là do người mang ở dơ quá, chất bẩn bám lên làm đồ trang sức bị mất màu 😂😂. Trường hợp này chỉ cần rửa bằng nước và ở sạch hơn là đc 🤣🤣