Xăng sinh học là gì? Vì sao Liên Hiệp Quốc vừa kiến nghị tạm dùng sản xuất Xăng sinh học trong 5 năm tới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo tác giả Trần Đăng Hồng (http://vietsciences.free.fr) thì nhiên-liệu-sinh-học là loại chất đốt tái tạo sản xuất từ nguyên liệu động thực vật gọi là sinh khối. Xăng-sinh-học gồm xăng-ethanol (E) và diesel-sinh-học (B), tưong ứng với xăng chế biến từ dầu mỏ (gasoline) và diesel. Người ta chú ý đến hướng nghiên cứu này vì xăng dầu ngày càng đắt và khoảng nãm 2100 sẽ cạn kiệt. Xăng- Ethanol (E) thông dụng nhất hiện nay trên thế giới vỉ dễ dàng biến chế từ đường (của mía, củ cải đưòng, cao lương) và tinh bột (của ngũ cốc, khoai tây, sắn). Ethanol 99.9% có thề dùng cho động cơ xe hơi chạy bằng xăng. Tuy nhiên, Ethanol chứa 33% năng lượng ít hơn xăng, nên cần nhiều ethanol hon để xe chạy cùng một đoạn đường. Vì vậy, xe phải có bình chứa nhiên liệu lớn hơn. Thông thường, máy xe hơi chạy hiệu nghiệm với E15 (xăng pha 15% ethanol). Xăng chứa ethanol chứa nhiều octane hơn xăng thường nên động cơ mau nóng hơn, máy cũng mau hao mòn hơn, nhát là cốc vổng đệm cao su. Bất lợi của Ethanol là hút ẩm nên xăng ethanol có chứa nhièu nước, lồm máy khó "đè", làm rỉ sét kim loại, hư mòn chát nhựa, nên đòi hỏi phải thay đổi vật liệu làm động cơ, phải bảo trì xe thưởng xuyên. Bồn chứa ethanol cũng phải làm từ kim loại đặc biệt, việc chuyên chỏ cũng khó khăn hơn xăng
Trả lời
Theo tác giả Trần Đăng Hồng (http://vietsciences.free.fr) thì nhiên-liệu-sinh-học là loại chất đốt tái tạo sản xuất từ nguyên liệu động thực vật gọi là sinh khối. Xăng-sinh-học gồm xăng-ethanol (E) và diesel-sinh-học (B), tưong ứng với xăng chế biến từ dầu mỏ (gasoline) và diesel. Người ta chú ý đến hướng nghiên cứu này vì xăng dầu ngày càng đắt và khoảng nãm 2100 sẽ cạn kiệt. Xăng- Ethanol (E) thông dụng nhất hiện nay trên thế giới vỉ dễ dàng biến chế từ đường (của mía, củ cải đưòng, cao lương) và tinh bột (của ngũ cốc, khoai tây, sắn). Ethanol 99.9% có thề dùng cho động cơ xe hơi chạy bằng xăng. Tuy nhiên, Ethanol chứa 33% năng lượng ít hơn xăng, nên cần nhiều ethanol hon để xe chạy cùng một đoạn đường. Vì vậy, xe phải có bình chứa nhiên liệu lớn hơn. Thông thường, máy xe hơi chạy hiệu nghiệm với E15 (xăng pha 15% ethanol). Xăng chứa ethanol chứa nhiều octane hơn xăng thường nên động cơ mau nóng hơn, máy cũng mau hao mòn hơn, nhát là cốc vổng đệm cao su. Bất lợi của Ethanol là hút ẩm nên xăng ethanol có chứa nhièu nước, lồm máy khó "đè", làm rỉ sét kim loại, hư mòn chát nhựa, nên đòi hỏi phải thay đổi vật liệu làm động cơ, phải bảo trì xe thưởng xuyên. Bồn chứa ethanol cũng phải làm từ kim loại đặc biệt, việc chuyên chỏ cũng khó khăn hơn xăng