Avatar user Ths Cẩm Vân

Ths Cẩm Vân

Chuyên gia dinh dưỡng * Cố vấn tăng chiều cao vượt trội (1-2cm/tháng) * Cố vấn dinh dưỡng trong giảm cân không nhịn ăn * Tăng cơ giảm mỡ và không tăng cân trở lại *