1. Noron.vn
  2. Đỗ Văn Hoàng
Avatar user Đỗ Văn Hoàng

Đỗ Văn Hoàng

Tại sao trong toán học - cho - thành cộng?

7-7=0

7-(-7)=14

Mình muốn đc giải thích với 1 ví dụ nào đó thực tế trẻ con cũng hiểu được cho việc - với - thành cộng. Xin cảm ơn

Dấu "-" trong phép trừ và dấu "-" trong số âm không giống nhau. Trong phép trừ 1 số là giảm 1 lượng bằng số đó. Còn dấu âm trước 1 số có nghĩa đang thiếu 1 lượng bằng chừng đó. Ví dụ có 5 đồng - 3 đồng là số tiền bị giảm mất 3 đồng. Còn có -3 đồng có nghĩa đang thiếu nợ ai đó 3 đồng.

Ví dụ để giải thích sẽ là quy ước 1 hướng là tiến lên. Phép cộng sẽ là tiến lên, phép trừ là đi lùi lại, (tiến lên và lùi lại sẽ ngược nhau) còn dấu âm sẽ là đi ngược lại hướng đang xét. Nên cộng số âm là đi ngược lại hướng tiến lên (là đi lùi) trừ số âm là đi ngược lại hướng đi lùi (là tiến lên).

Lúc này, 0+3, có nghĩa bước tiến lên 3 bước. 0-3 có nghĩa bước lùi lại 3 bước. 0+ (-3) nghĩa là ở vị trí số 0 tiến lên (+) theo hướng ngược lại 3 bước (-3), có nghĩa lùi 3 bước. Và 0-(-3) nghĩa là ở vị trí số 0 đi lùi (-) theo hướng ngược lại 3 bước (-3), hướng này trùng với hướng tiến lên 3 bước, giống như 0+3.