1. Noron.vn
  2. Stella
Avatar user Stella

Stella

Quản lý tư duy thiết kế slide sao cho đảm bảo nhanh, đẹp và hiệu quả thưa Chuyên gia?

Cảm ơn bạn Stella vì câu hỏi rất hay và rất hợp với tư duy của mình trong thiết kế Slide!

Khi dạy thiết kế Powerpoint mình dạy học viên điều đầu tiên không phải về kỹ thuật mà là dạy về tư duy thông minh trong thiết kế để thiết kế nhanh nhất.

Ví dụ như:

1. Quy trình thiết kế thông thường mà mọi người hay làm đó là vừa làm nội dung vừa thiết kế thì rất mất thời gian. Nhưng mình hướng dẫn học viên tách biệt 2 quá trình này ra. Làm kịch bản nội dung trước rồi mới đưa các yếu tố thiết kế vào sau

2. Chọn tất cả những cái giống nhau làm 1 lần (ví dụ định dạng chữ, khối...) hoặc làm 1 cái rồi copy cho nhiều cái khác (ví dụ:tạo ra 1 khối chuẩn rồi copy sang các khối khác)

3. Sử dụng các công cụ nhanh mà Powerpoint có cho phép chúng ta thiết lập như Quick Access Toolbar

4. Sử dụng các phím tắt và thao tác nhanh

Trước hết có tư duy thiết kế nhanh, sau đến mới học kỹ thuật thì việc thiết kế sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cách làm ngược lại!

Hy vọng chia sẻ này của mình phù hợp với bạn! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đặt câu hỏi cho mình!