1. Noron.vn
  2. Hà Ngọc
Avatar user Hà Ngọc

Hà Ngọc

Tam tòng tứ đức là tiêu chuẩn đạo đức,ứng xử mà xã hội cưa đặt ra cho nữ giới xuất phát từ các quan niện của Nho giáo.Vậy tiêu chuẩn đạo đức,ứng xử mà xh xưa đặt cho nam?

Tiêu chuẩn nam giới thì có Tam cương, ngũ thường.

Tam cương: Quân - thần, phụ - tử, phu - thê.

Ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.

Các tiêu chuẩn này do Khổng Tử đặt ra và đưa vào Nho giáo. Tính ra nam phải chịu nhiều hơn nữ 1 phép 🤣🤣