1. Noron.vn
  2. vthnt
Avatar user vthnt

vthnt

Vía mạnh và vía yếu là như thế nào vậy, các bạn có thể giải đáp cho mình được không?