1. Noron.vn
  2. Trần Đình Khánh
Avatar user Trần Đình Khánh

Trần Đình Khánh

Giữa việc (1) Thử để biết đúng-sai, và (2) Nhận định để không cần thử nữa, quyết định chọn (1) hay (2) dựa trên những yếu tố nào?

Trong Product Design thường xảy ra hai trường phái:

(1): Cứ thử rồi có số liệu sẽ biết đúng-sai. Việc này thoạt nhìn thoạt nghe là đúng và hợp lý, Đúng thì dĩ nhiên là tốt, nhưng Sai sẽ có cost của việc Sai, đôi khi là rất đắt. Trường phái này thường bị cuốn theo việc thử vì nghĩ cứ thử đi, có số rồi sẽ biết,.. nhưng lại không tính toán việc sẽ mất gì khi thử.

(2): Nhận định, đánh giá từ đầu để cancel luôn, không cần phải thử. Việc này cũng hợp lý vì sẽ giảm được cost của việc Sai. Nhưng đôi khi dẫn chứng đưa ra hơi mơ hồ và ít có tính thuyết phục. Trường phái này thường dựa vào sự an toàn, nhưng đôi khi làm giảm sự đổi mới, thử thách.


Vậy, với mỗi trường phái, cách nào (dẫn chứng, lý thuyết, kinh nghiệm,...) để có thể thuyết phục trường phái khác nghe theo, ở mức tổng quan hoặc anh có thể tự đưa ví dụ thực tế.


Cám ơn anh.