Avatar user Đỗ Văn Hải

Đỗ Văn Hải

Chuyên gia xử lý tiếng nói