1. Noron.vn
  2. Đỗ Văn Hải
Avatar user Đỗ Văn Hải

Đỗ Văn Hải

Tổng quan về nhận dạng tiếng nói

Từ khóa: nhận dạng tiếng nói , xử lý tiếng nói , học máy