Avatar user Dương Văn Minh

Dương Văn Minh

Kỹ sư Công nghệ chế tạo