1. Noron.vn
  2. 016468xxxxx
Avatar user 016468xxxxx

016468xxxxx

Theo bạn, Marketing là gì?

Có khá nhiều định nghĩa về marketing, dưới mỗi quan điểm nghiên cứu và thế giới quan khác nhau của từng trường phái khác nhau lại cho ra những định nghĩa khác nhau.

MKT theo nghĩa rộng là các hoạt động được thiết kế để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người.

  • Chủ thể của MKT có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, một đảng chính trị, một tổ chức phi lợi nhuận, và cả một chính phủ.
  • Đối tượng được Marketing, được gọi là sản phẩm có thể là:
  1. Hàng hóa: ô tô Toyota Innova, kem đánh răng P/S, Omo
  2. Dịch vụ: Mega Vnn, gói cước 4G Viettel...
  3. Ý tưởng - xã hội: phòng chống HIV, sinh đẻ có kế hoạch
  4. Con người: ứng cử viên tổng thống, ứng cử viên quốc hội, thủ tướng
  5. Địa điểm: khu du lịch Tuần Châu, Sapa...
  6. Đất nước: Vietnam

Marketing theo nghĩa hẹp (MKT sản phẩm) là quá trình chuẩn bị cho đến triển khai tất cả các hoạt động trên những kênh phù hợp nhằm đưa sản phẩm đến đúng người tiêu dùng tiềm năng sao cho người tiêu dùng tiềm năng phát sinh nhu cầu sử dụng sản phẩm của mình để giải quyết những nhu cầu của họ.