1. Noron.vn
  2. Long Pham
Avatar user Long Pham

Long Pham

Hoàng Hậu Diễn Nghĩa (truyện): Câu chuyện về người vợ của vua Gia Long.

Từ khóa: thiên nam nữ kiệt , phụ nữ việt nam