1. Noron.vn
  2. Thanhnt
Avatar user Thanhnt

Thanhnt

Founder

Vừa dễ dùng, vừa an toàn ?

Những tiêu chí quan trọng nào của một sản phẩm vừa dễ dùng, vừa an toàn?

Từ khóa: product mindset

Hack bitcoin?

Có ai hack được bitcoin chưa ạ?

Không phải là không hack được, nhưng cứ giả sử BTC là 1 đồng lúa, việc hack BTC là ăn cắp lúa thì:

Thời gian bạn ăn cắp lúa trên đồng lúa đó, đúng bằng cái khoảng thời gian mà người ta cày nên cái đồng lúa đó. Vậy bạn hack làm gì?