1. Noron.vn
  2. Nguyễn Trung Hiếu
Avatar user Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

sinh viên

Trong các trò chơi bắn súng, người ta lập trình thuật toán có nhân vật làm chủ thể đối chiếu hay các vật thể/môi trường làm chủ thể đối chiếu?

Trong các trò chơi bắn súng, người ta lập trình thuật toán có nhân vật làm chủ thể đối chiếu hay các vật thể và môi trường làm chủ thể đối chiếu?

ví dụ: chẳng hạn như viên đạn bắn ra thì người ta sẽ xác định đạn bắn vào người hay người bị ghim đạn trúng? hoặc trong pubg một người nằm một phần ở ngoài viền bo vẫn tính là trong bo và không bị mất máu thì xác định vị trí tương đối theo điểm nào của người hay lấy vòng quét của bo?

Chủ thể đối chiếu là gì? Bo là gì?