Avatar user Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

một người trẻ đam mê về nghiên cứu kinh tế lý thuyết, khoa học xã hội và kinh tế ứng dụng