1. Noron.vn
  2. Nguyễn Ngọc Tuấn Đạt
Avatar user Nguyễn Ngọc Tuấn Đạt

Nguyễn Ngọc Tuấn Đạt

Yết Kiêu đã hi sinh trong kháng chiến chống Nguyên-Mông hay chưa?

Từ khóa:

Xã hội thời Trần có tầng lớp gia nô làm việc trong các thái ấp, điền trang của vương gia. Những người này địa vị thấp kém, cái tên Yết Kiêu là tên một loài chó cũng có thể từ điều trên. Nhưng mà ông này sau khi đánh nhà Nguyên hơn 10 năm sau mới chết lận :v.