1. Noron.vn
  2. Xuân Thoại
Avatar user Xuân Thoại

Xuân Thoại

Luật kinh tế

Phụng hót đăng quang, thái hậu giữ nước

Từ khóa: thiên nam nữ kiệt , phụ nữ việt nam
1. Nghe đến Dương Hồng Hạc rồi tình yêu với Lý Thường Kiệt là biết bạn lại hơi lái ngôn tình rồi.
2. Đoạn Ỷ Lan Nguyên phi nói với vua Thánh Tông về đạo trị nước không biết bạn trích từ nguồn Chính sử nào?