1. Noron.vn
  2. Châu Đình Kỳ Nhi
Avatar user Châu Đình Kỳ Nhi

Châu Đình Kỳ Nhi

Đúc kết kinh nghiệm đi phỏng vấn khi xin việc ngành IT