1. Noron.vn
  2. Duong Minh Nguyen
Avatar user Duong Minh Nguyen

Duong Minh Nguyen

Be good in mind. Be kind in heart

Hơi thở cũ, sức sống mới?

Từ khóa:
Rất ủng hộ các sự kiện, hoạt động văn hoá như thế nayd; sắp tới hy vọng có thể truyền bá về nghệ thuật truyền thống trên Noron.
Dương đi về có hình ảnh, tư liệu gì share thêm cho cộng đồng Noron với nhé :)