1. Noron.vn
  2. Viet Dang
Avatar user Viet Dang

Viet Dang

Nếu có khả năng làm như MCU, bạn sẽ làm như thế nào?

Từ khóa:

Ý bác là có khả năng làm tốt vũ trụ điện ảnh Siêu Anh Hùng như MCU đúng không? Nếu thế thì mình sẽ làm vũ trụ điển ảnh siêu anh hùng trong lịch sử của Việt Nam (có thể là phát triển từ sử thi Đăm Săn)

Hay ý bác là làm Marketing tốt như MCU?