1. Noron.vn
  2. Nguyen Dat
Avatar user Nguyen Dat

Nguyen Dat

Về ‘mo’ nghĩa là gì?

Về ‘mo’ nghĩa là gì? Mọi người cho mình hỏi từ ‘mo’ trong cầu ‘về mo’ nghĩa là gì và có xuất phát từ đâu?

Từ khóa: ngôn ngữ

Số MO là từ phiên âm tiếng Việt của từ Point mort. Nghĩa của từ này trong tiếng Pháp để chỉ:

The neutral mechanical (automotive, etc..) Is the position of the gearbox when the engine is decoupled from the wheels, see also stalled production sold haut.une
https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773799-1612415311.jpg