1. Noron.vn
  2. Long Triệu
Avatar user Long Triệu

Long Triệu

Cho Lỗ Trí Thâm đấu với Trương Phi thì ai thắng?

Lỗ Đề Hạt và Trương Dực Đức solo. zia zia

Mình đặt cửa cho Trương phi nhé. Đại tướng trải qua bao trận chiến phải hơn đề hạt chứ.