1. Noron.vn
  2. Alice AR
Avatar user Alice AR

Alice AR

Làm nhạc?

Anh ơi, em muốn làm nhạc mà không biết thế nào ạ? E chỉ nghĩ ra được giai điệu và lời bài hát nhưng em lại không thể làm nó hoàn chỉnh vì thiếu cái beat ạ. A có thể chỉ e cách làm beat và phần nhạc lý được không ạ?

Đầu tiên em nên học chơi một loại nhạc cụ nào đó để biết về hoà âm và Tiết tấu cũng như nhịp phách, về hoà âm phối khí em có thể học để vưag sáng tác vừa sản xuất bài hát cho mình, nó sẽ bao gồm cả học về kỹ thuật phòng thu và hoà âm phối khí.

Còn nếu em chỉ muốn làm song writer thì chỉ cần biết đàn và có tâm hồn và sự trải nghiệm để viết nhạc thôi.. Việc hoà âm phối khí có thể cộng tác với một người khác.