1. Noron.vn
  2. Bi Linh
Avatar user Bi Linh

Bi Linh

Anh Thắng à, bài hát mà anh thích nhất trong những tác phẩm của mình là gì ạ? Và ai là người mà anh cảm  thấy đã thể hiện được hết cảm xúc mà anh mong muốn bài hát của mình? Và cuối cùng là anh tâm đắc với bài hát nào nhất ạ???

Bài nào anh viết ra anh đều thích cả... Vì nếu không thích thì anh đã xoá bỏ nó khỏi thế giới này rồi.. ^^!

Tuy nhiên nếu là tâm đắc nhất thì anh thích Uống Trà vì đơn giản nó viết về gia đình của anh và nó chân thật như chính hoàn cảnh anh lúc bấy giờ.

Còn ca sỹ thì anh nghĩ hầu như anh đã chọn được những người rất phù hợp.. Nếu hỏi ai mà làm anh cảm thấy bất ngờ hơn sự tưởng tuợng của mình thì đó là Trung Quân với Dấu Mưa. Anh tin Quân sẽ hát hay ca khúc đó, nhưng không ngờ lại hay đến như thế.