1. Noron.vn
  2. Hữu Đạt Trần
Avatar user Hữu Đạt Trần

Hữu Đạt Trần

Kỹ sư phần mềm

Kiến thức cơ bản cần phải có khi muốn xây dựng một ứng dụng Speech to Text, Text to Speech? Có thể xây dựng một ứng dụng đa ngôn ngữ không và cơ sở dữ liệu của ứng dụng được thiết kế như thế nào?


Hello em, muốn xây dựng một ứng dụng speech2text hay text2speech em cần thứ nhất là dữ liệu học, thứ 2 là cần một toolkit nào đó, và thứ 3 là cần trang bị kiến thức về lĩnh vực đó. Em có thể tìm hiểu thêm

Speech2Text


Text2Speech


Câu hỏi em hỏi về ứng dụng đa ngôn ngữ, ý em là xây dựng một hệ thống nhận dạng tiếng nói được nhiều ngôn ngữ cùng một lúc phải không? Cách tiếp cận thông thường là đầu tiên em phải có phần nhận dạng được ngôn ngữ đó là gì, sau đó sẽ dùng mô hình nhận dạng của ngôn ngữ đó để nhận dạng.