1. Noron.vn
  2. Lâm Nguyệt
Avatar user Lâm Nguyệt

Lâm Nguyệt

Chia sẻ kinh nghiệm làm đề tài phân tích các yếu tố hữu hình ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của VNPT?

Rất mong mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến cho post này của em ạ! Em đang làm đề tài về phân tích các yếu tố hữu hình ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của VNPT và cần rất nhiều đóng góp ạEm cảm ơn mọi người