1. Noron.vn
  2. Nguyễn Anh Khang
Avatar user Nguyễn Anh Khang

Nguyễn Anh Khang

Product Designer

Bí mật thành công của các UX Writers

Từ khóa: product design

thế viết thế nào để có người mua đây à và thuê người viết giỏi về marketing ở đâu ra. chủ yếu giỏi tiếng anh