Avatar user Từ Biệt

Từ Biệt

Khó khăn, cau có, nhăn nhó.