Avatar user TS. Trần Trọng Toàn

TS. Trần Trọng Toàn

Chuyên gia quang học lượng tử, vật lý lượng tử, công nghệ vật liệu, và công nghệ nano