1. Noron.vn
  2. Volkan Vutich Vũ Anh Tuấn
Avatar user Volkan Vutich Vũ Anh Tuấn

Volkan Vutich Vũ Anh Tuấn

I am the master of my Fate, captain of my Soul

Khởi nghiệp từ khô trâu

Mô hình nuôi chim cút, trứng cút

Xuất khẩu bẹ chuối, xuất khẩu lá chuối

Nuôi chuối cấy mô

Làng nghề làm muối, kỹ thuật làm muối

Tiềm năng nông nghiệp ĐẬU PHỘNG, khởi nghiệp đậu phộng

Nghề trồng năn bộp, mùa nhổ năng ở miền Tây

Bồn bồn Cái Nước, nghề làm dưa bồn bồn

Cây thốt nốt, nghề nấu đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt

Tiềm năng nông nghiệp Rau móp