Hỏi Đáp Chuyên Gia: Phùng Lâm

  • Bài Tarot
  • Nghiên cứu Tarot ở góc độ Văn hóa & Triết học
  • Kiến thức tôn giáo & tâm linh
  • Huyền học

Thành tựu & kinh nghiệm

  • Hiện là Phó trưởng Ban Tôn giáo và Tín ngưỡng của Viện Triết Học Phát Triển
  • Tác giả của nhiều chuyên khảo nghiên cứu văn hoá như Duyên Phận và Tarot (Nxb First News), Mật Mã Tarot (Nxb Tri Thức), Văn hoá trà ở Việt Nam và Thế Giới (Nxb Đại Học Quốc Gia Tp.HCM)...
  • Diễn giả của nhiều chương trình về văn hoá như Oh My Sign (Chương trình của Host Ngô Kiến Huy), Tarot Huyền Bí (Chương trình của Yan TV), Yan Tarot (Chương trình của Yan News), Tóc Xanh Vạt Áo (Chương trình của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM), Chuyện 12 Cung Hoàng Đạo ( Chương trình của Đại Học Greenwich cùng Host Hamlet Trương)

Liên kết