Đầu tư & Tài chính

Đầu tư & Tài chính

Hoạt động nhóm

Bài viết704
Câu hỏi431
Thành viên5498

Muốn tìm thông tin chứng minh những cổ phiếu công ty tương đối tốt trên sàn chứng khoán, cơ hội tiềm năng đầu tư lâu dài. Đọc báo thấy loạn thông tin quá!?

TÌM CỔ PHIẾU TỐT

Muốn thông tin chứng minh những công ty tương đối tốt trên sàn chứng khoán, cơ hội tiềm năng đầu tư lâu dài tốt. Giờ đi tìm hiểu đọc báo, điều tra thấy loạn thông tin quá. Ai biết chia sẽ với xin cảm ơn và hậu tạ.?

Có bao nhiêu tiền (tài sản) thì được gọi là giàu ở Việt Nam?

Đây là một câu hỏi về xã hội học và kinh tế học. Giàu là một khái niệm có tính tương đối. Thế nhưng ở Việt Nam bạn có bao nhiêu tiền thì được xếp vào loại giàu có?