Bạn có biết mì ăn liền được chiên như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mì ăn liền nghiền cho nát rồi chiên với trứng ăn ngon lắm á
Trả lời
Mì ăn liền nghiền cho nát rồi chiên với trứng ăn ngon lắm á